Konference Bezpečně spolu 2023

28. 03. 2023

Hotel Maximus Resort na brněnské přehradě

Datum uzavření registrací: 23. 03. 2023

Ceny:
1 osoba / 3700 Kč
1 osoba vč. společenského večera / 4700 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI, ODPOVĚDNOSTI JEDNOTLIVÝCH ÚČASTNÍKŮ A NOVÉ TRENDY

Profesní spolek SPOLEČNÁ VIZE: BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI, z.s. ve spolupráci se společností Arrano Group s.r.o. pořádá Konferenci Bezpečně spolu 2023 na téma: Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, odpovědnosti jednotlivých účastníků a nové trendy na staveništi.

Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.


Jednodenní odborná akce se bude zabývat především odpovědnostmi jednotlivých účastníků výstavby z hlediska judikatury. Zaměříme se na trestně právní odpovědnost vycházející z činnosti Koordinátora BOZP. Budeme vycházet z analýzy přestupkových a trestních činností Koordinátora BOZP na staveništi, zhotovitele a technického dozoru stavebníka z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Provedeme si rozklad některých soudních rozsudků. 

Budeme se věnovat novým trendům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi z pohledu veřejných zakázek pro zadavatelé staveb, smluvních podmínek a především organizačním a technickým zajištěním pozemních i dopravních staveb. Rozhodně zajímavá část se bude týkat přístupů a novinek v bezpečnosti práce na železničních stavbách.

Cílem připravované konference je především zaměřit se na trestněprávní odpovědnosti z případů, které se již v ČR staly. Poučit se z nich a najít efektivní řešení, jak by k těmto porušení nemělo docházet. Představíme si povinnosti a práva kontrolních úseků na poli BOZP, ale zabrousíme i do zadávání veřejných zakázek a smluvních vztahů. 

Vzhledem k situaci na staveništi, kdy si jednotlivý účastníci výstavby berou na odpovědnost velké množství staveb a neuvědomující si odpovědnosti vyplývající ze zákonných povinností ani smluvních vztahů, je potřeba ukazovat situace, kdy se tento styl řízení nevyplácí. 

Součástí konference bude i V. společné setkání koordinátorů BOZP se zástupci odboru bezpečnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Účelem setkání bude sjednocení postupů všech koordinátorů BOZP na stavbách ŘSD ČR, při plnění požadavků ŘSD ČR vyplývajících ze smluvních vztahů a bezpečnostních předpisů. 

Záštitu akci udělilo: Ředitelství silnic a dálnic ČR a  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Poděkování za pořádání konference patří především partnerům, kteří se konferenci rozhodli podpořit nejen finančně, ale především svým kladným přístupem k dodržování bezpečnosti práce na staveništi.

Záštita

Generální partneři

Partneři

Partneři - vzdělávací instituce

Mediální partneři

Program

1. ZAHÁJENÍ KONFERENCE BEZPEČNĚ SPOLU 2023

08:30 - 08:45
Moderátor konference
Milan Krobot a Míša Krobot Rotterová, rádio Krokodýl

08:45 - 09:00
ÚVODNÍ SLOVO, PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
Mgr. Svatava Hrubá, předseda SPOLEČNÉ VIZE: BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI, z.s.

2. LEGISLATIVA EU A ČR, SMLUVNÍ PODMÍNKY A VEŘĚJNÉ ZAKÁZKY

09:00 - 09:20
Odpovědnost vyplývající ze smluvních vztahů u dozorových činností TD, DP, BOZP 
JUDr. Petra Adámková, Ph.D., specialista na stavební právo

09:20 - 09:40
Nastavení smluvních vztahů ve vztahu k novému stavebnímu zákonu
JUDr. Petra Adámková, Ph.D., specialista na stavební právo

09:40 - 10:00
Novinky ze stavebního zákona v návaznosti na BOZP a PO
Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT

10:00 - 10:20
Zadávání veřejných zakázek metodou BEST VALUE APPROACH, praxe a zkušenosti
Mgr. et Mgr. Petr Jelínek, 4E consulting, s.r.o. 

10:20 - 10:40
Kontrolní činnost KOO v roce 2022
Ing. Zdeněk Neset, inspektor metodik stavebnictví ,Státní úřad inspekce práce

10:40 - 11:25
Povinnosti jednotlivých účastníků výstavby z hlediska zákona č. 309/2006 Sb.
Ing. Jiří Grochal, inspektor oddělení stavebnictví Oblastního inspektorátu práce Ostrava

11:25 - 11:45
Poznatky z kontrolní činnosti Koordinátorů BOZP za rok 2022
Mgr. Pavel Vyroubal, bezpečnostní ředitel ŘSD ČR

11:45 - 12:00

Judikatura v oblasti BOZP na staveništi a Plán BOZP na staveništi, zkušenosti 
Mgr. Svatava Hrubá, předseda profesního spolku SPOLEČNÁ VIZE

12:00 - 12:45
PŘESTÁVKA NA OBĚD
Bufetové menu v restauraci

3. NOVÉ TRENDY V BOZP NA STAVENIŠTI

12:45 - 13:05
Dočasné stavební konstrukce, požadavky na montáž a odpovědnosti při montáži a kontrole
Jan Strakoš, manažer lešení Coleman S.I., a.s. 

13:05 - 13:35
Nové trendy v dopravních stavbách na železnici z pohledu zadavatele stavby a zhotovitele (diskuse)
Nikolas Nitran, vedoucí oddělení BOZP Správa železnic s.o.
Ing. Zdeněk Čečil, stavbyvedoucí SWIETELSKY Rail s.r.o.
Michal Bím, ředitel společnosti Form-Thermit, spol. s.r.o.

Tomáš Pecl, technický ředitel Form-Thermit, spol. s.r.o.
Lukáš Babic, projektový manažer Form-Thermit, spol. s.r.o./GOLDSCHMIDT COMPANY

13:35 - 13:50
Nové trendy v bezpečnosti práce na pozemních stavbách
Doc., Ing. Pavel Svoboda, Ph.D., vedoucí katedry ČVUT Praha

13:50 - 14:05
Novinky v managementu rizik, posuzování strojů na pracovišti
Ing. Radek Brabec, svazový inspektor bezpečnosti práce

14:05 - 14:15
BOZP a PRVNÍ POMOC ve virtuální realitě
Grzegorz Damski, generální manažer 4 Help VR - Česká republika

14:15 - 14:45
POLEDNÍ COFFEEBREAK (během přestávky ukázka virtuální reality z hlediska BOZP v předsálí)

4. ODPOVĚDNOSTI JEDNOLTIVÝCH ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY

14:45 - 15:30
Užití kontrolního řádu a správního řádu ve vztahu ke kontrolám stavenišť
JUDr. Eva Kuzmová, specialista na stavební právo

15:30 - 16:00
Pád mostu ve Vilémově, odpovědnosti jednotlivých účastníků
Ing. Petr Osička, soudní znalec v oboru bezpečnosti práce

16:00 - 16:30
Nové trendy v záchytných systémech na střechách a jednotlivé odpovědnosti při navrhování
Ing. Mojmír Klas, CSc., soudní znalec v oboru bezpečnosti práce

18:00 - 01:00
VEČERNÍ PROGRAM, OCHUTNÁVKA VÍN, TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

Partnerství

Generální partner
 1. Finanční příspěvek 50.000 Kč
 2. Vystoupení zástupce s odborným příspěvkem na konferenci (volitelné)
 3. Účast zástupce na společenském večeru
 4. Mediální propagace loga společnosti v médiích a tisku
 5. VIP vstupenky zdarma na konferenci (5 ks)
 • Určeno pro nejsilnější společnosti na trhu, které hodlají dát najevo své vedoucí postavení.
 • Uvedení loga na všech materiálech konference (pozvánky, přihlášky, internetové stránky Společná Vize a Arrano Group s.r.o.).
 • Distribuce pozvánek s logem po celé ČR prostřednictvím partnerů udílející záštitu a pořádajících institucí.
 • Loga na konferenčních materiálech, v sále, předsálí, na webu, distribuce materiálů, stánek v předsálí.
Marketing se dá přirovnat k rozdělávání ohně. I s dobrým podpalovačem zabere pár minut, než se třísky rozhoří natolik, abyste mohli přiložit uhlí nebo polena, a potom ještě nějakou dobu trvá, než se místností začne šířit teplo.

Partner
 1. Finanční příspěvek 20.000 Kč
 2. Vystoupení zástupce s příspěvkem na konferenci (po dohodě)
 3. Účast zástupců na společenském večeru
 4. Mediální propagace loga společnosti v médiích a tisku
 5. VIP vstupenky zdarma na konferenci (3 ks)
 • Účast na budování tradice a spolupráce konference.
 • Příchod nových investorů, projektů staveb a pracovní příležitosti.
 • Rozvoj a zviditelnění společnosti ve stavebnictví s důrazem na bezpečnost a kvalitu stavebních prací v ČR a EU.
 • Uvedení loga na všech materiálech konference (pozvánky, přihlášky, internetové stránky, Společná Vize a Arrano Group s.r.o.…)
 • Distribuce pozvánek s logem po celé ČR prostřednictvím partnerů udílející záštitu a pořádajících institucí.

Partner vzdělávání
 1. Finanční příspěvek 5.000 Kč 
 2. Účast zástupce na konferenci zdarma 
 3. Mediální propagace loga společnosti v médiích a tisku
 4. Možnost baneru, stánku, rozdání propagačních materiálů
 5. VIP vstupenky zdarma na konferenci (1 ks)
 • Účast na budování tradice a spolupráce konference (pouze pro akreditované společnosti)
 • Příchod nových investorů, projektů staveb a pracovní příležitosti.
 • Rozvoj a zviditelnění společnosti ve stavebnictví s důrazem na bezpečnost a kvalitu stavebních prací v ČR a EU.
 • Uvedení loga na všech materiálech konference (pozvánky, přihlášky, internetové stránky, Společná Vize a Arrano Group s.r.o.…)
 • Distribuce pozvánek s logem po celé ČR prostřednictvím partnerů udílející záštitu a pořádajících institucí

Mediální partner
 1. Finanční příspěvek Reciprocitou
 2. Mediální propagace loga společnosti v médiích a tisku
 3. Možnost baneru, stánku, rozdání propagačních materiálů
 4. VIP vstupenky zdarma na konferenci (1 ks)
 • Účast na budování tradice a spolupráce konference.
 • Příchod nových investorů, projektů staveb a pracovní příležitosti.
 • Rozvoj a zviditelnění společnosti ve stavebnictví s důrazem na bezpečnost a kvalitu stavebních prací v ČR a EU.
 • Uvedení loga na všech materiálech konference (pozvánky, přihlášky, internetové stránky, Společná Vize a Arrano Group s.r.o.…)
 • Distribuce pozvánek s logem po celé ČR prostřednictvím partnerů udílející záštitu a pořádajících institucí

Požadujeme:

 • Článek v tištěné verzi či na internetových stránkách mediálního partnera

Fotogalerie

Fotodokumentace z konference a velmi malá ukázka ze společenského večera :-)

Modul: Konference