KontaktSPOLEČNÁ VIZE: Bezpečnost práce na staveništi, o.s.

Kounicova 271/13
602 00 Brno Veveří

IČ: 26574951

Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 2602377509/2010

Google Mapa (úzká)


Výbor spolku

Mgr. Svatava Hrubá
Předseda spolku

 hruba@spolecnavize.eu

  733 531 355

Ing. Marek Dajč
Místopředseda spolku

Ing. Dalibor Alter
Místopředseda spolku

Ing. Jindřich Pater
zmocněnec pro komunikaci s ČKAIT


Ing. Lukáš Petík
Zmocněnec pro komunikaci SUIP

Ing. Jiří Zondlak
Zmocněnec pro komunikaci se zahraničními partnery

Ing. Ján Donič
Zmocněnec pro komunikaci v rámci Slovenska
Předseda Spoločnej Vízie

Pobočky spolku v rámci ČR a SR

Pobočka Praha

JE Group s.r.o. - ERBES
U Šálkovny 1741/4, 147 00 Praha 4 - Braník

Tel: +420 602 402 524


Pobočka Olomouc

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60, Olomouc-Holice

Tel: +420 734 111 871

Pobočka Ostrava

Arrano Group s.r.o.
Pavlovova 2624/29, Ostrava Zábřeh

Tel: +420 733 531 355


SPOLOČNÁ VÍZIA

Ciglianska cesta 3C
971 01 Prievidza

Tel: +421 908 784 538