KONFERENCE BEZPEČNĚ SPOLU 2024

06. 03. 2024

Brno Maximus Resort

Datum uzavření registrací: 29. 02. 2024

Ceny:
1. denní vstup na konferenci / 3800 Kč
Vstup na konferenci včetně společenského večera / 4800 Kč
Sleva pro členy ČKAIT / 800 Kč

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA BEZPEČNOSTI PRÁCE NA STAVENIŠTI SE ZAMĚŘENÍM NA PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU

Profesní spolek SPOLEČNÁ VIZE: BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI, z.s. ve spolupráci se společností Arrano Group s.r.o. pořádá konferenci Bezpečně spolu 2024 na téma: Aktuální problematika bezpečnosti práce na staveništi se za měřením práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Jednodenní odborná akce se bude zabývat především aktuálním děním v oblasti BOZP. Musíme si především položit několik otázek. Je bezpečnost práce prioritou nebo je to jen zákonná povinnost, která se jeví na stavbách jako nutné zlo? Existuji stavby, kde se teorie z brožur a letáků aplikuje a čí je to zásluha? Dá se nastavit stavba bezpečně už od počátku záměru nebo je to práce až od předání staveniště? Je vůbec obor bezpečnosti atraktivní a bude lákat mladé lidi nebo nám kvalifikovaní pracovníci budou chybět? Je angličtina potřebná na českých stavbách?

Budeme se věnovat novým trendům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi z pohledu veřejných zakázek pro zadavatelé staveb, smluvních podmínek a především organizačním a technickým zajištěním pozemních i dopravních staveb. Letos se chceme zaměřit prioritně na práce ve výškách a nad volnou hloubkou, které neustále patří k nejrizikovějším činnostem. 

Cílem připravované konference je především položit si několik zásadních otázek týkajících se bezpečnosti práce v nadcházejících letech. Vyslechnout si odborníky napříč jednotlivými obory, najít společně efektivní řešení a snažit se nedostatkům v činnosti předcházet. Zaměříme se na nejrizikovější práce, a to práce ve výškách a nad volnou hloubkou a práce týkající se údržby staveb.

Přestože začíná doba digitalizace a novinek napříč obory, začíná chybět kvalifikovaný personál, který by na zakázkách působil. Navíc přichází v účinnost nový stavební zákon, který bude mít vliv na chování stavebních zakázek. Bohužel provázanost s oblastí bezpečnosti práce je i nadále minimální. Budeme řešit, jak nastavit od přípravy stavbu tak, aby činnost koordinátora BOZP mohla být efektivní. 

Součástí konference bude i VI. společné setkání koordinátorů BOZP se zástupci odboru bezpečnosti Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Účelem setkání bude sjednocení postupů všech koordinátorů BOZP na stavbách ŘSD, při plnění požadavků ŘSD vyplývajících ze smluvních vztahů a bezpečnostních předpisů. 

Záštitu akci udělilo: Ředitelství silnic a dálnic s. p. a v jednání je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Správa železnic s.o.

Poděkování za pořádání konference patří především partnerům, kteří se konferenci rozhodli podpořit nejen finančně, ale především svým kladným přístupem k dodržování bezpečnosti práce na staveništi.

Záštita

Generální partneři konference

Partneři konference

Akreditováno

Program

1. ZAHÁJENÍ KONFERENCE BEZPEČNĚ SPOLU 2024

08:30 - 08:45
Moderátor konference
Milan Krobot a Míša Krobot Rotterová, rádio Krokodýl

08:45 - 09:00
ÚVODNÍ SLOVO, PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
Mgr. Svatava Hrubá, předseda SPOLEČNÉ VIZE: BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI, z.s.

2. LEGISLATIVA EU A ČR, SMLUVNÍ PODMÍNKY A VEŘĚJNÉ ZAKÁZKY

09:00 - 09:10
Hodnocení rizik za podpory aplikace BESOFT Online  
Ing. Petra Kobrlová, Business Development Manager 

09:10 - 09:40
Nový stavební zákon a prováděcí předpisy ve vztahu k BOZP 2024
Ing. Jindřich Pater, předseda profesní rady a předseda ediční rady ČKAIT

09:40 - 10:10
Novinky v rámci inspekce práce v roce 2024 a výsledky kontrolní činnosti za rok 2023
Bc. Lukáš Krčmář, inspektor metodik stavebnictví, Státní úřad inspekce práce

10:10 - 10:40
Zkušenosti s prováděním práce ve výškách a nad volnou hloubkou z pohledu OIP
Ing. Jiří Grochal, inspektor oddělení stavebnictví Oblastního inspektorátu práce Ostrava

10:40 - 11:40
Smrtelné pracovní úrazy z pohledu soudního znalce
Vladimír Burda, soudní znalec v oblasti BOZP

11:40 - 12:00
Poznatky z kontrolní činnosti koordinátorů BOZP za rok 2023 ŘSD
Mgr. Pavel Vyroubal, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení Ředitelství silic a dálnic s. p.
Roman Šója, bezpečnostní referent

12:00 - 12:45
PŘESTÁVKA NA OBĚD
Bufetové menu v restauraci

3. PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU

12:45 - 13:00
Legislativa a požadavky na bezpečnost práce na Slovensku, včetně novinek
Ing. Ján Donič, výkonný riaditeľ BOZPO s.r.o.

13:00 - 13:30
Bezpečné přístupy na střechy, OOPP proti pádu versus kolektivní ochrana
Dalibor Plíšek, specialista pro práce ve výškách Plíšek Solution

13:30 - 14:10
Bezpečné zajištění práce ve výškách na mostních objektech
Radim Frank, specialista pro práce ve výškách RAFRA

14:10 - 14:40
Pohled zástupce Správy železnic na zajišťování BOZP zhotovitelů na železničních stavbách
Ing. Nikolas Nitran, vedoucí oddělení BOZP Správa železnic s.o.

14:40 - 15:10
POLEDNÍ COFFEEBREAK (během přestávky ukázka programu Modul rizika v aplikaci BESOFT ONLINE )

4. AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA BOZP A NOVINKY

15:10 - 15:30
Pohled na rizikové práce na stavbách v oblasti energetiky
Miroslav Řezáč, vedoucí BOZP E.ON ČR

15:30 - 16:00
Vyhrazená technická zařízení praktické rady a zkušenosti
Ing.Tomáš Hejzlar, specialista VTZ

16:00 - 16:30

Proč zaměstnanci často nevěří BOZP? Tipy na lepší komunukaci s kolegy
Mgr. Juraj Uherek, Managing director, INDUSTRIAL SAFETY s.r.o.

18:00 - 01:00
VEČERNÍ PROGRAM, OCHUTNÁVKA VÍN, TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

Fotogalerie

Konference - KONFERENCE BEZPEČNĚ SPOLU 2024

Modul: Konference