O násNaše vize

SJEDNOTIT ODBORNÍKY V BOZP

VIZE je profesní seskupení právnických a fyzických osob, které sdružuje snaha o zvýšení bezpečnosti na staveništi, pomoci osvěty, vzděláváním na společných seminářích, workshopech a konferencích, všech účastníků výstavby. Mezi členy se řadí koordinátoři BOZP na staveništi, bezpečnostní technici, projektanti, stavbyvedoucí, projektoví manažeři ale i investoři a majitelé objektů a jejich správci budov (facility management).

Činnost SPOLEČNÉ VIZE se datuje již od roku 2008, kdy první setkání profesního sdružení pro bezpečnost práce na staveništi SPOLEČNÁ VIZE vytvořilo šest základních pracovních skupin, jež vedou významní odborníci ve svých profesích. Jsou to: Příprava staveb, Realizace staveb, Směr vývoje, Vzdělávání, Národní spolupráce a Mezinárodní spolupráce.

V roce 2010, a to od 01.07.2010 - 31.12.2011 získala SPOLEČNÁ VIZE grant od Ministerstva práce a sociálních věcí. 

METODY A ZPŮSOBY PRÁCE KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

Cílem byla integrace "koordinátora BOZP na staveništi", který na stavbě zastupuje zadavatele (investora) do systému řízení stavby se záměrem zvýšení úrovně BOZP na staveništích. Dosažení tohoto cíle je plánováno prostřednictvím doporučených metod a způsobů práce, včetně jejich vybavení vhodnými nástroji pro praxi, např. příklady správné praxe anebo Plánem BOZP koordinátora. Na grantu se podílo několik odborníků z odborné veřejnosti a metodika se stala podkladem pro novelizaci legislativy a to zákona č. 309/2006 Sb.,  s účinností od 1.5.2016.