Členská schůze Společné Vize

29. 04. 2022

Na základě komunikace s bývalým předsedou spolku Bc. Vladimírem Mílkem bylo dohodnuto nové zasedání SPOLEČNÉ VIZE a obnování fungování spolku v novém složení. Pozvánkou byla svolána členská schůze dne 11.4.2022, kdy setkání si vyžádala nadpoloviční většina členů, tak aby byly představeny nové stanovy spolku a byly dle stanov provedeny volby do orgánů spolku. Hlavním cílem byla tedy volba do orgánů spolku, představení a schválení nových stanov a nového fungování zájmového spolku, kdy bude navržen jako nejvyšší orgán spolku 7 mi členný výbor, jako statutární orgán předseda a kontrolní výbor. Cílem je obnovení fungování spolku od roku 2016 a setkávání se, s cílem zlepšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi vycházející ze zkušeností jednotlivých členů spolku. 

Členská schůze Společné Vize
Modul: Aktuality