Aktuality

Proběhla konference Bezpečně Spolu 2023: ZÁVĚRY

Proběhla konfrence Bezpečně Spolu 2023 dne 28.3.2023 v Brně Maximus resortu, kterou pořádala Společná Vize a Arrano Group s.r.o. za podpory Ředistelství silnic a dálnic...

1. Jednání výboru spolku v Brně

Po zdárném zápisu okresního soudu v Brně do spolkového rejstříku proběhlo 1. jednání rady Společné Vize z.s. Byla probrána situace na poli BOZP na staveništi a...

Konference Bezpečně Spolu 2022

Dne 13.6.2022 se konala konference Bezpečně Spolu, kterou pořádal profesní spolek Společná Vize a společnost Arrano Group s.r.o. na téma: Vývoj digitalizace ve stavebnictví...

Členská schůze Společné Vize

Na základě komunikace s bývalým předsedou spolku Bc. Vladimírem Mílkem bylo dohodnuto nové zasedání SPOLEČNÉ VIZE a obnování fungování spolku v novém složení....

Modul: Aktuality