Konference Bezpečně Spolu 2022

13. 06. 2022

Dne 13.6.2022 se konala konference Bezpečně Spolu, kterou pořádal profesní spolek Společná Vize a společnost Arrano Group s.r.o. na téma: Vývoj digitalizace ve stavebnictví ve vztahu k BOZP na staveništi.  Konference byla pod záštitou: Ministerstva práce a sociálních věcí, Ředitelství silnic a dálnic ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Cílem konference bylo především zaměřit se na nové formy digitalizace, které se objevují čím dál častěji ve stavbním prostředí. Již mnoho staveb veřejných zadavatelů se realizuje prostřednictvím elektronických stavebních deníků, kdy je nezbytností mít elektronický podpis či elektronické oprávnění (autorizační razítko). Často se využívají pro činnost Koordinátora BOZP datové sklady a úložiště, kde je možné sdílet dokumenty s dalšími účastníky výstavby.  Ukazuje se, a to ze zkušeností na velkých stavbách u nás i v zahraničí, že v současné době se i v oblasti BOZP nejedná jen o dodržování platných právních předpisů a norem, o sledování kvality stavebních prací a termínů dokončení stavebních prací, ale o zvládnutí manažerského řízení stavby včetně digitalizace. 

Konference Bezpečně Spolu 2022
Modul: Aktuality