Konference BEZPEČNĚ SPOLU 2024

10. 01. 2024

Profesní spolek SPOLEČNÁ VIZE: BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI, z.s. ve spolupráci se společností Arrano Group s.r.o. pořádá Konferenci Bezpečně spolu 2024 na téma: Aktuální problematika bezpečnosti práce na staveništi se za měřením práce ve výškách a nad volnou hloubkou dne 6.3.2024 v Brně v Maximus resortu. Jednodenní odborná akce se bude zabývat především aktuálním děním v oblasti BOZP. Musíme si především položit několik otázek. Je bezpečnost práce prioritou nebo je to jen zákonná povinnost, která se jeví na stavbách jako nutné zlo? Existuji stavby, kde se teorie z brožur a letáků aplikuje a čí je to zásluha? Dá se nastvit stavba bezpečně už od počátku záměru nebo je to práce až od předání staveniště? Je vůbec obor bezpečnosti atraktivní a bude lákat mladé lidi nebo nám kvalifikovaní pracovníci budou chybět? Je angličtina potřebaná na českých stavbách? 

Přihlašte se a pojďte s námi diskutovat o aktuálních problémech na stavništiKONFERENCE BEZPEČNĚ SPOLU 2024 - Společná vize: sdružení odborníků na staveništi (spolecnavize.eu)

Konference BEZPEČNĚ SPOLU 2024
Modul: Aktuality