1. Jednání výboru spolku v Brně

02. 12. 2022

Po zdárném zápisu okresního soudu v Brně do spolkového rejstříku proběhlo 1. jednání rady Společné Vize z.s. Byla probrána situace na poli BOZP na staveništi a aktuální problémy, které bude potřeba v roce 2023 řešit. Jako hlavním cílem by měla být kompletace metodiky zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů v platném znění. Jednání probíhalo ohledně fungování spolku jako takového, hlasovalo se  o výši členských poplatků a navrhovala se náplň konference, kterou bude Společná Vize z.s. bude pořádat dne: 28.03.2023. Cílem je sjendnocení akreditovaných společností, které by mohly využívat materiály Společné Vize ke své činnosti v rámci vzdělávacích aktivit. 

1. Jednání výboru spolku v Brně
Modul: Aktuality